Akcie

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2021/2022 

V tomto školskom roku náš čaká aj očakávaná olympiáda z nemeckého jazyka. Naši žiaci sa jej môžu zúčastniť vo všetkých kategóriách. Termín školského kola ONJ pre kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 2C je piatok 26. 11. 2021
Obsah súťaže:
a) Online test
(max. počet bodov – 50) – počúvanie a čítanie s porozumením, test na gramatiku a slovnú zásobu
(Test je pripravený Celoštátnou odbornou komisiou ONJ).
b) Ústnu časť súťaže zrealizuje škola vo vlastnej réžii najneskôr do 3. 12. 2021.

Bližšie usmernenia k jednotlivým kategóriám sú k nahliadnutiu tu:

Školské kolo ONJ: USMERNENIE_sk32ONJ21_22

Okresné kolo ONJ: USMERNENIE_ok14OSJL21_22

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2020/2021

Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci:

Kategória 2C:

Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1C:
Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1B:

Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1A:
Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme!

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne:

 Kategória 1A:  

 Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

Kategória 1B:

Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi, Karin (4.OA, kategória 1C), a Martine (1.NB, kategória 2C)  ktoré postupujú priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück!

Olympiáda nemeckého jazyka – školské kolo 

26.a 27.11. sa konalo školské kolo ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

Výsledky:

kategória 1A (1. – 2. roč. osemročného štúdia)

1. miesto Janka Ľochová 2.OA

2. miesto Idris Amiri 1.OA

kategória 1B (3. – 4.. roč. osemročného štúdia)

1. miesto Michal Sanislo 3.OA

2. miesto Alex Albrecht 4.OA

3. miesto Terézia Biačková 3.OA

kategória 1C (žiaci s dlhodobým pobytom v nemecky hovoriacej krajine)

1. miesto Karin Sára Michalko 4.OA

2. miesto Patrik Michalko 1.OA

kategória 2A– (1. – 2.roč.)

1. miesto Kristína Charlotte Mazancová 1.A

2. miesto Anna Lešková 2.AB

kategória 2B – (3. – 4.roč.)

1. miesto Martin Hurtuk 4.A

2. miesto Diana Vencelová 4.AB

3. miesto Timea Belišová 4.A

kategória 2C – ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

miesto Martina Papcuňárová 1.NB
miesto Alexandra Bačová 2.NB
miesto Leonard Wöstmann 2.NB

Víťazom srdečne blahoželáme !

Krajské kolo nemeckej olympiády

On: 13. februára 2020
V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia: Matúš SIČÁK z 2. OA v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!