Súťaže

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci:

Kategória 2C:

Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1C:
Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1B:

Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 1A:
Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne:

 Kategória 1A:  

 Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

Kategória 1B:

Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi, Karin (4.OA, kategória 1C), a Martine (1.NB, kategória 2C)  ktoré postupujú priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück!

 

Olympiáda nemeckého jazyka – školské kolo

26.a 27.11. sa konalo školské kolo ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

Výsledky:

kategória 1A (1. – 2. roč. osemročného štúdia)

1. miesto Janka Ľochová 2.OA

2. miesto Idris Amiri 1.OA

kategória 1B (3. – 4.. roč. osemročného štúdia)

1. miesto Michal Sanislo 3.OA

2. miesto Alex Albrecht 4.OA

3. miesto Terézia Biačková 3.OA

kategória 1C (žiaci s dlhodobým pobytom v nemecky hovoriacej krajine)

1. miesto Karin Sára Michalko 4.OA

2. miesto Patrik Michalko 1.OA

kategória 2A– (1. – 2.roč.)

1. miesto Kristína Charlotte Mazancová 1.A

2. miesto Anna Lešková 2.AB

kategória 2B – (3. – 4.roč.)

1. miesto Martin Hurtuk 4.A

2. miesto Diana Vencelová 4.AB

3. miesto Timea Belišová 4.A

kategória 2C – ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

miesto Martina Papcuňárová 1.NB
miesto Alexandra Bačová 2.NB
miesto Leonard Wöstmann 2.NB

Víťazom srdečne blahoželáme !

Krajské kolo nemeckej olympiády

On: 13. februára 2020
V rámci spolupráce so školským úradom a filozofickou fakultou UPJS sa konalo 11. 2. 2020 krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka pre žiakov základných a stredných škôl.
— Alexandra BAČOVÁ z 1. NB- triedy nás reprezentovla v kategórii 2C a Marek HRABKOVSKÝ v kategórii 2B, kde Alexandra dosiahla v svojej kategórii 3. miesto.
— V kategórii mladších žiakov nás úspešene reprezentovali žiaci osemročného gymnázia: Matúš SIČÁK z 2. OA v kategórii 1A a Karin MICHALKOVA z 3. OA v kategórii 1C, pričom sa Karin MICHALKOVA umiestnila na 1. mieste a vybojovala si tak účasť v celoslovenskom kole.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!