Konzultačné hodiny vyučujúcich

Počas dištančného vzdelávania sú konzultačné hodiny individuálne podľa dohody s vyučujúcim.

Nemecký jazyk:
Mgr. Kvetoslava Dávidová

Mgr. Radoslava Mečiar

Mgr. Mária Samešová (derzeit in Elternzeit)

Mgr. Silvia Tomašová

Mgr. Otília Plencnerová

Dobrovoľníčka:

Lilly Johanna Brünger

Ruský jazyk:

Mgr. Zuzana Lacková

PhDr. Juraj Schmidt

Mgr. Eva Evelleyová