Konzultačné hodiny vyučujúcich

Počas dištančného vzdelávania sú konzultačné hodiny individuálne podľa dohody s vyučujúcim.

Nemecký jazyk:

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Mgr. Radoslava Mečiar

PhDr. Nataša Mikolajová

Mgr. Mária Samešová

Mgr. Silvia Tomašová

Mgr. Otília Plencnerová

Konverzácie:

Ausra Getautiene

Luca – Vincent Schirmer

Dejepis v nemeckom jazyku:

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Matematika  v nemeckom jazyku:

RNDr. Stanislav Krajkovič

Geografia v nemeckom jazyku:

Mgr. Otília Plencnerová

Občianska náuka v nemeckom jazyku

Mgr. Kvetoslava Dávidová

Ruský jazyk:

Mgr. Zuzana Lacková

PhDr. Juraj Schmidt

Mgr. Eva Evelleyová