Termínovník

Čo nás v tomto školskom roku čaká:

DSD II

12.9.2019     konečný termín prihlásenia sa na DSD II T1 2020

27.11.2019     písomná skúška DSD II T1 2020 (počúvanie s porozumením , čítanie s porozumením a písomná časť -sloh)

od 11.11.2019 do 9.1.2020     ústná skúška DSD II T1 2020

DSD I

9.12.2019     konečný termín prihlásenia sa na DSD I  T1 2020

12.3.2019     písomná skúška DSD I T1 2020 (počúvanie s porozumením , čítanie s porozumením a písomná časť -sloh)

od 24.2.2020 do 3.4.2020     ústná skúška DSD I T1 2020

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 

Olympiáda v nemeckom jazyku 30. ročník

 

Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo  

Celoštátne kolo

 

Kategória 1A, 1B do 29.11.2019 16.1.2020 11.2.2020  

22.-23.3.2020

 

Kategória 1C do 29.11.2019   11.2.2020  

22.-23.3.2020

 

Kategória 2A, 2B, 2D do 29.11.2019 16.1.2020 11.2.2020  

22.-23.3.2020

 

Kategória 2C do 29.11.2019   11.2.2020  

22.-23.3.2020

 

 

SCHÜLERWETTBEWERB 

30.1.2020     posledný termín odoslania projektov